MENU
Aula_close Layer 1

Om børnehuset

Humlebien "summer" af aktive og nysgerrige børn, som oplever en nærværende og legende børnehusdag i aldersrelaterede læringsmiljøer.

Præsentation af børnehuset

I Humlebien skal alle børn have mulighed for at være aktive/legende/lærende sammen med aktive voksne, så alle børn har mulighed for at få øje på - og have indflydelse på egen læring....og kan gøre sig erfaringer, som de kan bruge gennem livet.

Kontakt

Børnehusleder Marianne Murmand
Souschef Louise Jacobsen
Telefon 39 57 66 30

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021, Børnehuset Humlebien